Home

Ziektekosten/zorgverzekering

door Redactie | vrijdag, 06 januari 2012 11:15 | 0 reacties

In Nederland ben je verplicht je te verzekeren tegen ziektekosten. Sinds 1 januari 2006 is de nieuwe zorgverzekering van kracht, een systeem dat voor iedereen medische zorg bereikbaar maakt. Dat er veel veranderd is in het ziektekosten/zorgverzekeringsstelsel in Nederland weet iedereen, maar hoe werkt het nieuwe stelsel nu eigenlijk precies?


AWBZ en Zvw
Het Nederlandse stelsel voor ziektekosten/zorgverzekering bestaat uit twee volksverzekeringen:
 • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, kortweg AWBZ
 • Zorgverzekeringswet, ofwel Zvw

AWBZ
De AWBZ bestaat uit 3 delen; langdurig zorg (care) en onverzekerbare medische risico’s, kortdurende geneeskundige zorg en de vrijwillige aanvullende verzekering. De AWBZ wordt uitgevoerd door de diverse Zorgkantoren en verzekert je voor 15 functies (zoals bijvoorbeeld verpleging in een verpleeghuis). Het Zorgkantoor in een bepaald gebied is de grootste zorgverzekeraar in dat gebied. Doordat deze zorgverzekeraar concessiehouder in dat gebied is, wordt het verplicht de functie van Zorgkantoor te vervullen. Omdat alle kosten hiervoor worden betaald uit de AWBZ, verdient de verzekeraar hier niets aan en levert er ook niet op in.

Zvw
De Zvw is de wet die op 1 januari 2006 naast de AWBZ in Nederland is ingevoerd. Een belangrijk kenmerk van deze nieuwe regeling is de acceptatieplicht van de verzekeraars. Omdat je in Nederland verplicht verzekerd bent, mogen verzekeraars je niet weigeren. De precieze dekking van je zorgverzekering is vastgelegd in de Zvw en de onderliggende wetgeving (Besluit zorgverzekering en Regeling zorgverzekering).

Zorgtoeslag
Om ook voor mensen met lage inkomens de zorgverzekering financieel haalbaar te maken, is de zorgtoeslag ingesteld. Afhankelijk van je inkomen en gezinssituatie kun je een bijdrage ontvangen van tussen de 24 en 1223 euro.

Dekking
De basisdekking van de zorgverzekering is vastgelegd in ieders polisvoorwaarden, maar omvat in ieder geval de volgende acht punten.

 • Algemene geneeskundige zorg (huisartsen, specialisten, verloskundigen e.d.)
 • Tandheelkundige zorg aan verzekerden onder de 18 jaar.
 • Geneesmiddelen (die op de lijst staan)
 • Hulpmiddelen zoals blindengeleidehonden en hoortoestellen.
 • Opname en behandeling in een ziekenhuis.
 • Verzorging zoals kraamzorg en verloskundige hulp.
 • Verblijf in een zorghotel.
 • Medisch noodzakelijk vervoer.

 

Aanvullende informatie

 • Bron: