Home

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

door Redactie | vrijdag, 06 januari 2012 10:10 | 0 reacties

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een verzekering die je als zelfstandige kunt afsluiten voor het geval je arbeidsongeschikt raakt. Op de noodzaak en het nut van zo’n verzekering gaan we hier niet verder in. Wel op wat er allemaal bij het afsluiten van arbeidsongeschiktheisverzekeringen komt kijken; een beknopte uitleg.

Veel aspecten.
Een AOV is een behoorlijk ingewikkelde verzekering. Er zijn vele technische aspecten die in overweging genomen moeten worden en wil je een weloverwogen beslissing kunnen nemen dan zul je daar eerst meer over moeten weten. Deze aspecten zijn o.a. het verzekerde bedrag, arbeidsongeschiktheidscriterium, uitkeringsdrempel en wachttijd.

Verzekerde bedrag.
Dit is het bedrag waarop de verzekering is gebaseerd en tevens het bedrag dat zal worden uitgekeerd bij een 100% arbeidsongeschiktheidspercentage. Het gaat hier meestal om een jaarbedrag, maar het wordt als maandbedrag uitgekeerd. Bij een polis met een verzekerd bedrag van € 24000 krijg je dus € 2000 per maand uitgekeerd.

Arbeidsongeschiktheidscriterium.
Dit is het criterium waarmee de verzekeringsmaatschappij beoordeeld of en in welke mate je arbeidsongeschikt bent. Er zijn drie criteria; beroepsarbeidsongeschiktheid, passende arbeid en gangbare arbeid. Bij het afsluiten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering bepaalt u zelf het criterium.

Uitkeringsdrempel.
De verzekeringsmaatschappij stelt vast in welke mate je arbeidsongeschikt bent en bepaalt aan de hand daarvan het uitkeringsniveau. Bij het afsluiten van je AOV kunt je een verhoogde uitkeringsdrempel afspreken. Hoe hoger de drempel, hoe minder premie er betaald hoeft te worden. Maar er wordt alleen uitgekeerd als het arbeidsongeschiktheidspercentage minstens zo hoog is als de drempelwaarde.

Wachttijd.
De wachttijd is de termijn waarna de daadwerkelijke uitkering begint. Ook dit kun je zelf kiezen. Bij een langere wachttijd krijg je korting op je premie.

Dekkingsvarianten van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Er zijn diverse dekkingsvarianten waar je uit kunt kiezen:

  • arbeidsongeschiktheid a.g.v. ongevallen
  • beperkte dekking van 5 critical illnesses en ongevallen
  • beperkte dekking van 12 critical illnesses en ongevallen
  • dekking ongevallen en ziekten, m.u.v. psychische klachten
  • dekking ongevallen en ziekten, inclusief psychische klachten
Dit zijn de meest voorkomende soorten van dekking en staan in volgorde van basisdekking naar uitgebreidere dekking.

 

Aanvullende informatie

  • Bron: