Home

WOZ-waarde

In Nederland is sinds 1994 de Wet Waardering Onroerende Zaken van kracht. Deze wet regelt de waardering van alle onroerende zaken, zoals je huis, ten behoeve van de belastingheffing. Deze WOZ-waarde heb je nodig bij drie soorten belastingheffing:

  • Bij de gemeentebelastingen voor de onroerendezaakbelasting ofwel OZB.
  • Voor de belastingdienst voor verschillende zaken, zoals het eigenwoningforfait bij de inkomstenbelasting.
  • Voor het Waterschap bij de watersysteemheffing.

Maar de WOZ-waarde wordt ook steeds vaker op ander vlak gebruikt, zo accepteren banken de WOZ-waarde als bewijsvoering dat je woning voldoende waard is om als onderpand te dienen voor een (tweede) hypotheek.

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?
De gemeente bepaalt elk jaar de WOZ-waarde van je huis. Hierbij wordt uitgegaan van de wat de woning leeg op zou brengen als het op 1 januari van het voorgaande jaar (de waardepeildatum) verkocht zou worden. Om dit te bepalen verzamelt de gemeente gegevens over het pand, zoals bouwjaar, inhoud en verkoopprijsgegevens. De gemeente neemt per wijk een paar toonaangevende panden die worden getaxeerd. De andere huizen van hetzelfde type worden dan van deze taxatie afgeleid. Elk jaar krijg je een nieuwe WOZ-beschikking thuisgestuurd en je kunt een verslag van de taxatie opvragen.

Bezwaar
Als je het niet eens bent met de getaxeerde waarde van je huis kun je bezwaar aantekenen bij de gemeente. Hiermee maak je ook automatisch bezwaar tegen de OZB. Je moet je bezwaarschrift natuurlijk wel motiveren. Hiervoor kun je gebruik maken van de gegevens in het taxatieverslag, waarin ook de taxatiegegevens staan van andere, vergelijkbare huizen in de buurt. De WOZ waarde valt nogal eens hoger uit dan dat je zou verwachten. Een te hoge taxatie werkt op vele vlakken (diverse heffingen en eigenwoningforfait bijvoorbeeld) en nog vele jaren door. Aarzel dus vooral niet om bezwaar aan te tekenen tegen de beschikking voor de WOZ-waarde, want dit kan je veel geld schelen!

Aanvullende informatie

  • Bron: