Home

Pensioenregelingen

Iedereen wil graag een goed verzorgde oude dag, daarom is het goed om daar al vroeg rekening mee te houden. Hoe kun je zorgen voor een ‘appeltje voor de dorst’ voor later? Hoe zit het nou met al die pensioenvormen en regels?

Verschillende vormen pensioenen
Omdat er in Nederland geen pensioenplicht is, kan de werkgever kiezen of hij/zij al dan niet een pensioenregeling aan wil bieden aan het personeel. Meestal is dat wel het geval. De werkgever moet zelf de vorm van de pensioenregeling kiezen. Sinds de introductie van de nieuwe pensioenwet zijn er drie vormen:

Premieovereenkomst
Bij een premie-overeenkomst wordt er een jaarlijkse premie gestort in je pensioenvoorziening. Op de dag dat je met pensioen gaat moet je met het kapitaal dat dan vrijkomt een pensioen aankopen bij een pensioenuitvoerder die het meestal belegt. Je kunt er ook voor kiezen om zelf te beleggen. Het bedrag dat je later krijgt is dus nog onzeker, dit hangt af van de beleggingen en ook van wat het terzijnertijd kost om een pensioen aan te kopen. Het nadeel van de beschikbare premieregeling is dat de hoogte van je uiteindelijke pensioen onzeker is.

Uitkeringsovereenkomst
Hierbij krijg je een vooraf vastgestelde uitkering op het moment dat je met pensioen gaat. Dit kan door middel van een:

  • Middelloonregeling
    Hierbij bouw je elk jaar een stuk ouderdomspensioen op. Dit is een vast percentage (vaak zo’n 1,75% tot 2%) van je pensioengrondslag (dat deel van het salaris waarover pensioen opgebouwd wordt). Hoe hoog je uiteindelijke pensioen wordt, hangt af van hoeveel je tijdens je werkende leven hebt verdient.
  • Eindloonregeling
    Dit is hetzelfde als de middelloonregeling maar gaat dan uit van je laatstverdiende salaris, en wordt ook het al opgebouwde pensioen bij loonsverhoging opgetrokken. Het uiteindelijke pensioen is hierdoor hoger.

 

Kapitaalovereenkomst
Ook bij de kapitaalovereenkomst krijg je een vooraf vastgesteld kapitaal, maar hiermee moet je een pensioen aankopen bij een pensioenuitvoerder, deze vorm komt veel minder voor.

Aanvullende informatie

  • Bron: