Home

Kinderbijslag

door Redactie | vrijdag, 06 januari 2012 10:34 | 0 reacties

De overheid steunt mensen met kinderen door een bijdrage te leveren voor de hoge kosten van de opvoeding van het kind; de kinderbijslag. Voor ouders is het erg prettig de zekerheid te hebben dat er een maandelijkse bijdrag op hun rekening wordt gestort. Een goede regeling dus, maar wat zijn de regels nou eigenlijk precies?

Wie heeft er recht op kinderbijslag?
In België hebben de ouders van (bijna) elk kind recht op kinderbijslag tot augustus van het jaar dat het 18 jaar wordt. Zelfs Nederlanders die in België werken maar in Nederland wonen, kunnen voor hun kroost in België kinderbijslag aanvragen. In sommige gevallen kan de duur van de kinderbijslag verlengd worden tot het 25e jaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor jongeren die een opleiding volgen of voor jongeren die erg weinig inkomen hebben. Voor gehandicapten is het net weer een beetje anders, die krijgen tot hun 21e een (eventueel) verhoogd bedrag aan kinderbijslag.

Hoeveel geld krijgt men?
De hoogte van de bijdrage hangt af van de leeftijd van het kind en van het aantal kinderen in het gezin. Vanaf de leeftijd van 6, 12 en 18 jaar gaat het maandbedrag omhoog.

Aantal kinderen Bedrag per maandag
Eén kind € 86,77
Tweede kind € 160,55
Derde en volgende kinderen € 239,72

 

Waar kunt u kinderbijslag aanvragen?
Waar u de kinderbijslag aan moet vragen, hangt van uw situatie af.

  • Als u in loondienst werkt, dan moet de kinderbijslag aangevraagd worden via uw werkgever bij het kinderbijslagfonds waar hij of zij bij is aangesloten
  • Bent u werkloos, ziek of gepensioneerd dan dient u in principe de kinderbijslag aan te vragen bij het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever.
  • Bent u zelfstandig ondernemer, dan moet u de kinderbijslag aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds.
  • Indien u in het onderwijs werkt, of nooit gewerkt heeft, of als u grensarbeider bent, dan vraagt u de kinderbijslag aan bij de RKW, de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers.

 

Aanvullende informatie

  • Bron: