Home Overige

Overige

Overige (1)

In Nederland is sinds 1994 de Wet Waardering Onroerende Zaken van kracht. Deze wet regelt de waardering van alle onroerende zaken, zoals je huis, ten behoeve van de belastingheffing. Deze…