Home

Periodieke Aflossingen

Bij verschillende vormen van leningen horen ook verschillende vormen van aflossingen. Eén van de meest voorkomende en bekende vormen is de periodieke aflossing. Periodieke aflossingen zijn aflossingen (meestal een vooraf afgesproken bedrag) die na afloop van elke periode (meestal maandelijks), gedaan worden. Het grote voordeel hiervan is dat men van te voren weet waar men aan toe is; hoe hoog de kosten zijn en wanneer de lening afgelost zal zijn. In dit artikel gebruiken we als voorbeeld de periodieke aflossingen bij een zogenaamde lineare hypotheek en een persoonlijke lening.

Lineare hypotheek
Een lineare hypotheek is gebaseerd op vooraf vastgestelde, vaste periodieke aflossingen. De hoogte van het bedrag van de aflossingen en de hoeveelheid ervan, hangt af van het bedrag van de hypothecaire lening en van de looptijd van de hypotheek. In de loop van de tijd dalen de rentekosten doordat elke maand eenzelfde bedrag wordt afgelost. Daardoor dalen dus de werkelijke kosten van de hypotheek. Over het algemeen is een lineare hypotheek niet erg voordelig daarom wordt deze hypotheekvorm veelal gecombineerd met een andere hypothecaire lening. Soms kan het voordelig zijn voor mensen die grote uitgaven verwachten of juist dalende inkomsten. De voordelen zijn dus de lagere kosten in de toekomst en het feit dat de bank (omdat dit voor de bank een relatief veilige hypotheekvorm is) eerder geneigd zal zijn de hypotheek te verstrekken.

Persoonlijke lening
Ook voor andere leningen staat een periodieke aflossing voor duidelijkheid en zekerheid. Dit geldt met name voor de ‘persoonlijke lening’. Bij de persoonlijke lening weet je welk bedrag je leent, hoeveel je elke maand moet aflossen, hoeveel kosten je hebt en wanneer je de lening zult hebben afbetaald. Bovendien blijf je niet met een restschuld zitten. Periodieke aflossingen zijn niet altijd de goedkoopste optie als je een lening af wilt sluiten, maar hebben wél het grote voordeel van duidelijkheid en zekerheid.

Aanvullende informatie

  • Bron:

Gerelateerde artikelen (op tag)