Home

Liquiditeiten

Liquiditeit is eigenlijk gewoon een mooi woord voor geldmiddelen waar je snel over kunt beschikken, dit kan contant geld zijn maar ook geld op je lopende rekening bijvoorbeeld. Omdat je, als je je geld onderin de la van je ondergoed verstopt er niets mee verdient en het door de inflatie in waarde vermindert, is het slimmer om het anders aan te pakken en het bijvoorbeeld op een rekening te sparen. Zo krijg je vergoeding voor koopkrachtverlies en het risico (dat de bank failliet gaat bijvoorbeeld) en kun je toch over je geld beschikken. Hoe sneller je erover kunt beschikken, hoe meer liquide het geld is. Als er dus over liquiditeiten wordt gesproken, bedoeld men over het algemeen geld op spaarrekeningen of deposito’s met een zeer korte looptijd.

Spaarrekeningen of deposito’s zijn de meest liquide manier om koopkrachtverlies van je geld te compenseren, omdat je geld niet omgezet wordt in een andere waarde en direct opeisbaar blijft. Bovendien is op deze manier het risico om je geld te verliezen heel klein.

Spaarrekening
Het meest bekend is natuurlijk de spaarrekening. Over het geld dat je op je spaarrekening zet krijg je een rentevergoeding en je kunt er makkelijk weer bij. De rentevergoeding die je krijgt kan per rekening verschillend zuhb en is ook afhankelijk van de op dat moment geldende geldmarktrente.

Deposito's
Bij spaar- en termijndeposito’s is het wat moeilijker om bij je geld te komen, omdat je het pas op kunt nemen op een van te voren afgesproken tijdstip. Omdat je geld dus minder liquide is, is de rentevergoeding hoger.

Combinaties
Verder zijn er ook diverse vormen van combinaties van spaarrekening en deposito, waarbij je iets hogere rente kunt ontvangen.

Voor- en nadelen van luiquiditeiten.
Voordelen:

  • Zeer liquide; je kunt snel over je geld beschikken
  • Weinig risico op het verliezen van je geld
  • Kosten zijn laag.
Nadelen:
  • Weinig rentevergoeding
  • Renteverschillen tussen de verschillende banken

 

Aanvullende informatie

  • Bron:

Gerelateerde artikelen (op tag)