Home Informatie Boekhouding Premiespaarregeling

Premiespaarregeling

Een Premiespaarregeling is een bedrijfsspaarregeling voor werknemers van een particulier bedrijf. Bedrijfsspaarrekeningen zijn spaarrekeningen waarmee je op een fiscaal voordelige manier kunt sparen. Tot nu toe waren er twee soorten bedrijfsspaarrekeningen; de premiespaarrekening en de spaarloonregeling.

Spaarloonregeling
De werkgever houdt bij de spaarloonregeling een bedrag in op het brutoloon. Dit wordt dan steeds op een geblokkeerde rekening gestort. De werknemer hoeft hier geen loon- en inkomstenbelasting en dergelijke over te betalen.

Premiespaarregeling
Ook hier wordt een bedrag op het brutoloon ingehouden en op een geblokkeerde rekening gestort; het is hetzelfde als een spaarloonregeling maar bij een premiespaarregeling kan de werkgever nog een onbelaste premie toekennen.

Het bedrag dat op de geblokkeerde rekening wordt gespaard, wordt gedurende minstens vier jaar geblokkeerd en kan slechts voor bepaalde doeleinden worden gedeblokkeerd.

2012
In 2012 gaan deze regelingen verdwijnen en worden dan per 1 januari 2013 vervangen door de vitaliteitsregeling. Met deze regeling kun je ook een deel van het brutoloon gaan sparen. Het grote verschil is echter dat je het vrij kunt besteden en dat je er bij opname alsnog belasting over moet betalen.

Je kunt je dus vanaf 1 januari 2012 niet meer aanmelden voor de premiespaarregeling, maar sommige premiespaarrekeningen blijven nog wel actief. Zo blijven de AEGON premiespaarrekeningen die afgesloten zijn via Ahold na 1 januari 2012 wel bestaan. Bij deze regeling wordt de rekening dan ook niet vervroegd vrijgegeven zoals bij de andere rekeningen die ophouden te bestaan wel het geval is.

De deelnemers aan de premiespaarregeling zijn hier natuurlijk niet blij mee want ze raken het voordeel van het belastingvrije sparen kwijt. Bovendien zijn de beperkingen van de vitaliteitsregeling zó dat eerder stoppen met werken vrijwel onmogelijk wordt. Grote kans dus, dat de Nederlandse overheid zal worden geconfronteerd met een floppende regeling omdat maar weinig mensen zich voor de vitaliteitsregeling zullen opgeven.

Aanvullende informatie

  • Bron: