Home

Overige heffingskortingen

Als je in Nederland woont en aangifte doet van de inkomstenbelasting (IB), kun je voor verschillende heffingskortingen in aanmerking komen. Dat is natuurlijk erg fijn, maar wat is een heffingskorting eigenlijk en welke heffingskortingen zijn er?

Verschillende soorten heffingskortingen
Een heffingskorting is een bedrag dat je kunt aftrekken van je inkomstenbelasting; een korting dus. Er zijn verschillende soorten heffingskortingen;

 • Algemene heffingskorting
 • Heffingskortingen voor werkenden: arbeidskorting, levensloopverlofkorting en doorwerkbonus
 • (Alleenstaande) ouderenkorting
 • Heffingskortingen voor ouders
 • Jonggehandicaptenkorting
 • Overige heffingskortingen

Algemene heffingskorting
Iedereen die in Nederland woont en loonbelasting of inkomstenbelasting betaalt, heeft recht op algemene heffingskorting, hoeveel korting je krijgt is inkomensafhankelijk. Welke overige heffingskortingen je krijgt hangt af van je persoonlijke omstandigheden. De meeste heffingskortingen hoef je niet aan te vragen, ze worden automatische verrekend met je loon door je werkgever of door de uitkerende instantie als je een uitkering hebt. Dit geldt voor de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de jonggehandicaptenkorting en de (alleenstaande) ouderenkorting. De overige kortingen moet je dus zelf aanvragen bij de Belastingdienst, anders krijg je ze niet!

Overige heffingskortingen
Er zijn nog meer heffingskortingen dan de hierboven genoemde; de zogenaamde overige heffingskortingen. Deze kortingen moet je zoals gezegd dus zelf aanvragen bij de Belastingdienst en deze zal de korting dan direct, zonder tussenkomst van werkgever of instanties, aan je uitbetalen. Overige heffingskortingen zijn;

 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Aanvullende combinatiekorting
 • Ouderschapsverlofkorting
 • Aanvullende (alleenstaande) ouderkorting;
 • Doorwerkbonus
 • Korting voor maatschappelijke beleggingen;
 • Korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen.

Je kunt de overige heffingskortingen aanvragen via een voorlopige aanslag bij de Belastingdienst. Als je dat voor het lopende jaar doet, krijg je de overige heffingskorting in maandelijkse termijnen uitbetaald. Je kunt het ook na afloop van het jaar aanvragen, maar dan krijg je het totale bedrag van de korting in één keer uitbetaald.

Aanvullende informatie

 • Bron: