Home Informatie Financieel Fiscale sluitposten

Fiscale sluitposten

Bij de belastingaangifte van een bedrijf of van een privé persoon kom je behoorlijk wat fiscale aspecten tegen die niet zo makkelijk zijn om te begrijpen. Veel mensen zoeken daarom de hulp van een accountant bij het invullen van hun aangifte. Een onderdeel van die aangifte, die nogal eens ‘onder het kleed geveegd’ wordt, is het kopje sluitposten. Met een sluitpost wordt een kostenpost bedoeld, zoals bijvoorbeeld kosten voor marketing, die gebruikt wordt om een balans kloppend te krijgen. Een gemeente kan om de balans en begroting sluitend te krijgen bijvoorbeeld bepaalde fiscale sluitposten opvoeren, zoals hondenbelasting, toeristenbelasting of reclamebelasting.

Uitleg
Een bedrijf of privé persoon kan om de begroting voor het komende jaar te bepalen gebruik maken van de sluitpostmethode; de bestedingsruimte die aan het eind van een kalenderjaar overblijft, wordt dan verdeeld over de verschillende kostenposten. Hierbij staan de minder belangrijke posten onderaan; dat zijn de consumptieve- en fiscale sluitposten.

Het financiële onderwerp fiscale sluitposten kan worden verdeeld in twee delen; fiscale sluitposten en consumptieve sluitposten. Een fiscale bijtelling moet als positief bedrag worden gemeld en een aftrekpost als negatieve fiscale sluitpost. Een fiscale sluitpost kan in het netto-bedrag van de contante waardeberekening worden opgenomen door het in de kolom ‘consumptieve sluitposten’ te melden. Dan is een ontvangen bedrag positief en een verschuldigd bedrag negatief.

Voorbeelden van fiscale sluitposten kunnen zijn:

  • Autobijtelling of auto van de zaak
  • Arbeidsinkomen vanaf de leeftijd van 70 jaar (fiscaal en consumptief positief)
  • Aftrekbare hypotheekrente
  • Diverse fiscale bijtellingen (fiscaal positief)
  • Diverse fiscale aftrekposten (fiscaal negatief)

Door als onderneming of privé persoon op een slimme manier gebruik te maken van deze fiscale sluitposten, kun je een boel geld besparen. Op die manier kun je de kosten voor de boekhouding bij een accountant er wel uithalen, bovendien is het een rustige gedachte als alles goed geregeld is.

Aanvullende informatie

  • Bron:

Gerelateerde artikelen (op tag)