Home

Zelfwerkzaamheid

Zelfwerkzaamheid is een logische keuze voor bewonersverenigingen die meer invloed op hun leefomgeving willen hebben. Door zelf onderhoudswerkzaamheden aan hun huis en omgeving uit te voeren kunnen bewoners in samenwerking met de verhuurder bergen verzetten!

Voordelen zelfwerkzaamheid
Als het goed georganiseerd wordt, heeft zelfwerkzaamheid voor beide partijen vele voordelen. Zo worden bijvoorbeeld kosten gedrukt waardoor de huren lager kunnen blijven of grotere projecten tot stand gebracht. Het concept is dus interessant voor zowel de huurder als de verhuurder, een aantal voordelen zijn:

  • Lagere woonlasten en mooiere huizen.
  • Project kan grootser worden opgezet; er kan met minder, meer bereikt worden.
  • Bewoners hebben meer invloed op hun leefomgeving.
  • Leerzaam; de kennis die je opdoet over doe-het-zelven kan later altijd nog van pas komen.
  • Zelfwerkzaamheid verhoogt de betrokkenheid en gevoel van verantwoording van de bewoners.
Organisatie

Zelfwerkzaamheid moet natuurlijk wel goed georganiseerd worden. Het zal duidelijk zijn dat niet iedereen twee rechterhanden heeft. Het concept is dan ook sterk afhankelijk van een aantal verschillende factoren, zoals juridische opzet, grootte en duur van het project, hoeveelheid werk die de deelnemers kunnen verzetten en de technische aard van de werkzaamheden. Veel projecten die structureel gebaseerd zijn op zelfwerkzaamheid, werken daarom met een onderhoudscommissie. Bij kortere projecten zijn het meestal kortere organisatievormen.

Welke structuur of opzet het ook betreft, er zal in ieder geval veel aandacht besteed moeten worden aan de organisatie. Er moet duidelijkheid zijn omtrent beslisstructuur, planning, aanschaf en beheer van gereedschappen en materialen. Een laatste punt dat wat heel belangrijk is, is de begeleiding van het project en de controle op de uitvoering.

Als de planning niet goed is, is de afloop van het project waarschijnlijk ook minder goed; een achterstand op het schema is meestal ook een achterstand voor de aannemer en die zal de kosten daarvoor zeer waarschijnlijk bij de opdrachtgever deponeren. Maar als de hele opzet daarentegen wél goed georganiseerd is en het is voor iedere deelnemer duidelijk wat zijn of haar taken zijn, dan is zelfwerkzaamheid een concept dat goud waard is. Een win-win situatie dus!

Aanvullende informatie

  • Bron: